Trang chủ Tin tức & sự kiện Tin tức

Cập nhật bài viết

Với các mục bài viết tin tức, bài viết dự án bạn tham khảo hướng dẫn sau:

Bước 1: Tại trang quản trị chọn Bài viết

Bước 2: Chọn Thêm bài viết mới

Bước 3: Tại trang quản trị bài viết có thể thêm text và hình ảnh tương tự như trình soạn thảo word; Chọn tiêu đề, màu sắc, căn chỉnh, gắn link

 

Bước 4: Chọn đúng danh mục bài viết

Bước 5: Thêm ảnh đại diện cho bài viết

Sau khi thêm đủ nội dung bài viết bấm nút ĐĂNG góc bên phải để update bài viết

 

Bài viết liên quan


Gọi điện ngay